Gradele şi ierarhia în Francmasonerie

luni, 14 septembrie 2009 | |

I.4. Gradele şi ierarhia în Francmasonerie[1]

1). Ucenic;

2). Tovarăş;

3). Maestru;

4).Maestru Secret;

5).Maestru Perfect;

6). Secretar Intim;

7). Staroste şi Judecator;

8.Intendent al Construcţiunilor;

9).Ales al celor 9;

10).Ales al celor 15;

11). Cavaler Ales

Aceste grade ne permit a ridica un profan de la inconştienţa Ucenicului pana la misiunea Cavalerului Ales pentru apărarea Virtuţii masonice, pentru cruciada Omului-Dumnezeu el însuşi.

Din toate actele omului, cel mai divin este, evident, acela care îi permite să-şi perpetueze divinitatea, actul generaţiunii. Şi cum clericalii ascund acest adevăr prin superstiţiile absurde ale unui Dumnezeu-Tatal creator în vecii vecilor, al unui Dumnezeu-Fiul veşnic creat şi al unui Dumnezeu Sfânt Duh unind veşnic pe ceilalţi doi, noi dăm următoarea învăţătură:

- că Ucenicul, Bohaz, personificarea lui Osiris sau al lui Bachus, venind să caute adevărul într-o lojă masonică, găseşte că există un Dumnezeu-bărbat şi nedeplin pentru generarea de fiinţe.

- că Tovarăşul, Jackin, personificarea lui Isis sau a Venerei, este Dumnezeul-femeie care întregeşte pe Dumnezeul-barbat şi face posibilă generaţiunea fiinţelor. – că Maestrul, Mahabone sau Mac-Benac, este Dumnezeul hermafrodit deplin, fiu al lui Lot şi al fetei lui, fiul Soarelui şi al Pământului, omul în deplină posesiune a puterii generatoare.

- Clericalii cred într-o revoluţie supranaturală, noi o combatem învăţând pe Maestru Secret, că singura conştiinţă a existenţei este izvorul a tot ce este imaterial în om.

- Clericalii cred în sfârşitul Omenirii; noi învăţăm pe Maeştrii noştri perfecţi, că existenţa Umanităţii este eternă, caci ea se reproduce fară încetare. După ce am deşteptat astfel la Fraţii noştri ideea luptei până la capăt, ce vor susţine contra clericalilor, noi le procurăm armele, învăţând pe Secretarii Intimi, că curiozitatea, spionajul duşmanului, este o virtute lăudabila; învăţând pe Staroste şi Judecător că dreptul natural ne sprijină în această luptă; explicând Intendenţilor Contrucţiunilor că, în virtutea acestui drept natural, toate mijloacele, potrivite spre a triumfa, sunt în esenţa lor de-a întregul în conformitate cu virtutea: şi mai cu seama suprimarea celor inutili care faptă este încredinţată "Aleşilor celor 9"; represiunile, prin legi făcute ad-hoc, care sunt rezervate "Aleşilor celor 15"; şi implinirea triumfului, a victoriei definitive, a virtuţii masonice asupra Virţutii clericale, cu care este însărcinat Cavalerul Ales.

B. Pentru a combate spurcata lor Morala noi avem urmatoarele grade:

12) Marele Maistru Arhitect;

13) Arca Regală;

14) Perfectul Constructor;

15) Cavalerul Orientului;

16) Prinţul Ierusalimui;

17) Cavalerul Orientului;

1 Crucea-Roză;

19) Marele Pontif;

20) Venerabilul Mare Maistru;

21) Noachitul;

22) Securea Regală

La legile divine, la dreptul divin al clericilor, Marii Maiştri Arhitecţi opun drepturile poporului, singurele legitime, singurele adevărate, singurele acceptabile; la dogma lor degradând pe om, - cei din Arca Regală le opun idealul perfecţiunii Umanităţii, Umanitate şi pentru Umanitate; la morala lor mai sus dezvaluită, Perfecţii Noştrii Constructori opun morala independentă; la persecuţiile lor inspirate, Cavalerii noştri ai Orientului răspund într-o energică campanie în favoarea Progresului şi a Raţiunii pure, la ruşinoasa lor supunere, Prinţii noştri ai Ierusalimului răspund într-o mândră proclamaţie de independenţă bărbătească.

Pentru a lupta contra tiraniilor infame ale clericalismului, Cavalerii noştri de Orient şi Occident se fac apărătorii dreptului absolut la libertatea prin sindicalizare, spre a înfrânge robirea, în care clericalismul, ajutat de puterea civilă, voieşte să ţină omenirea; şi Crucea noastră Roză va proclama pentru prima emanciparea de Papi şi de Regi. Şi pentru a ajunge la acest sfârşit Marii noştri Pontifi se fac apostolii libertăţii absolute a învăţământului; Venerabilii noştri Mari Maeştri se proclamă duşmanii înverşunaţi ai oricărui obscurantism, de oriunde ar veni; Noachiţii noştri îşi dau între ei jurământul ca dreptatea să se facă; şi cei din Securea Regală ating culmea moralei noastre din momentul în care spiritul este inundat de razele Adevărului, ascuns lor, înainte de a fi ajuns la acest grad, prin frânturile diforme ale intoleranţei, ale ipocriziei, ale superstiţiei şi ale egoismului creştinătăţii.

C. În sfârsit, frate, pentru a combate criminala lor Autoritate, noi avem urmatoarele grade:

23) Şeful Tabernacolului;

24) Prinţul Tabernacolului;

25) Cavalerul Şarpelui;

26) Trinitarul;

27) Comandorul Templului;

2 Prinţul Adept;

29) Marele Scoţian;

30) Kados;

31) Marele Inchizitor;

32) Prinţul Secretului Regal;

33) Marele Inspector General

Clericalii răspândesc prejudecăţile lor în mase, căci acolo este singura lor scândură de salvare şi Şefii noştri ai Tabernacolului îi combat, făcând apel la autoritatea, la actiunea guvernamentală a claselor conducătoare; la umbrele goale, la formulele şi emblemele prin care clericalii ţin departe adevărul, Prinţii noştri ai Tabernacolului proclamă dreptul societăţii de a se desface de instituţiile politice şi religioase care sunt contrare spiritului nostru; serpilor despotismului civil, religios, militar si economic; Cavalerii noştri ai Şarpelui le vor tăia capetele pentru a asigura distrugerea lor; superstiţiilor şi doctrinelor false clericale; Trinitarii nostri răspund prin apostolatul armonizării legilor sociale cu principiile noastre sublime. În fine, ai noştri Comandori ai Templului se devotează pentru a pune la cale promovarea fraţilor noştri în guvernele statelor; Prinţii noştri Adepti proclamă necesitatea domniei raţionalismului; Marii noştri Scoţieni luptă fără încetare şi fără cruţare contra oricărei uzurpări a puterii, de oriunde ar veni ea, fie civile, fie militară, fie religioasă; ai noştri Kadosi înfăptuiesc emanciparea socială din cătuşele infame ale preoţilor şi ale religiilor. Şi pentru a încorona totul, Marii noştri Inchizitori propagă autoritatea noastră, Părinţii nostri ai Secretului Regal o statornicesc şi o apără; iar noi, Marii Inspectori Generali, o exercitam.

Clericalii, infamii, asasini ai Umanităţii, opun, precum vezi, frate, Virtuţii noastre, Moralei noastre, Autorităţii noastre - Proprietatea lor, Religia lor şi Legea lor, şi tocmai aceşti duşmani de moarte ai Francmasoneriei vei avea să-i combaţi de acum înainte ca şef de armată:

Legea, pentru că nu este armonia perfectă între drepturile omului izolat şi datoriile Omului Social în societate, drepturi care nu sunt câştigate pentru toţi în toată integritatea lor, datorii, care nu sunt decât consecinţa imediată a dreptului ce are fiecare dintre noi de a se bucura de toate drepturile sale, fără a fi impiedicat de cineva. Proprietatea, pentru că pământul nu aparţine nimănui şi produsele lui aparţin tuturor în măsura trebuinţelor reale de bun trai ale fiecăruia.

Religia, pentru că religiile nu sunt decât sisteme filozofice datorate unor oameni de geniu, sisteme pe care popoarele le-au adoptat sub condiţia expresă ca să contribuie a le aduce un spor de bun trai pentru ele.

Nici legea, nici proprietatea, nici Religia, nu pot, deci, să se impună omului; şi, cum acestea îl nimicesc, lipsindu-l de drepturile lui cele mai preţioase, ele sunt asasini cărora le-am jurat de a ne răzbuna în modul cel mai manifest; sunt duşmani cărora le-am jurat un razboi de exterminare fără milă, un razboi de moarte.

Din aceşti trei duşmani infami, Religia trebuie să fie grija noastră constantă atacurilor ucigătoare; pentru ca un popor niciodată nu a supravieţuit Religiei lui, şi pentru ca, omorand Religia, vom fi nimicit şi Legea şi Proprietatea; pentru ca, aşezând asupra cadavrelor acestor asasini Religia Francmasonă, Legea Francmasonă, Proprietatea Francmasonăp, vom fi regenerat Societatea.[2][1] Atelierul Masonic, revista editată de Marea Lojă Naţională din Romania, 24 ianuarie 2007, nr. 1, pag. 6. FRAGMENT DIN INSTRUCŢIUNILE PRIMITE DE GARIBALDI (GRAD 33) ÎN 5 APRILIE 1890, DE LA SUPERIORI.

[2] Ibidem, pag 9-10.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

free counters