De sute de ani în robia organizaţiilor oculte, secrete, vândute Satanei

luni, 14 septembrie 2009 | |

De sute de ani în robia organizaţiilor oculte, secrete, vândute Satanei

De sute de ani organizatii oculte, secrete, vândute Satanei pun la cale o rãzvrãtire împotriva lui Dumnezeu în care sã fie atrasã omenirea întreagã. Aceastã minoritate ocultã odatã cu ridicarea omului împotriva lui Dumnzeu activeazã şi gena supunerii necondiţionate faţã de o autoritate.

De-a lungul timpului dictaturile nu au reprezentat altceva decât nişte experienţe de activare a genei supunerii necondiţionate. La început s-a uzat de practici magice, de vrãjitorie, alchimie, astrologie etc., cu timpul, însã, s-au folosit din plin toate cercetãrile şi descoperirile ştiinţifice, care, în treacãt fie spus sânt rodul geniului faustic.

Acum pe lângã vechile metode de manipulare ale maselor se utilizeazã şi parapsihologia, care nu este altceva decât ridicarea la rang de ştiinţã a vechilor practici magice. Atât de intensã este aceastã manipulare, începutã încã de la naşterea omului, încât noi fãrã sã ne dãm seama devenim sclavii acelei minoritãţi care conduce din umbrã.

Sclavia ajunge sã devinã parte integrantã din viaţa noastrã, începem sã nu ne simţim bine decât dacã sântem sclavi. De multe ori s-a afirmat dupã revoluţia din decembrie 1989 din România, cã nu ştim ce sã facem cu libertatea noastrã. Acest lucru se descoperã ca o dovadã a celor afirmate mai sus. Ni s-a inhibat, prin mijloace oculte, magice şi parapsihologice gena gândirii, acţiunile noastre scãzând spre limita reflexelor condiţionate. Se lucreazã consecvent la îndobitocirea omenirii. Nimic exagerat! Citiţi Protocoalele întelepţilor Sionului şi vã veţi convinge! Priviţi la sclavii care ne conduc ţara! Ei se numesc politicieni. I-am ales ca să ne reprezinte interesele şi ei s-au vândut altora. Mirajul banului, pe de o parte, şi frica de a pierde micul privilegiu ce le-a fost fãcut, pe de altã parte, îi face sã se poarte ca nişte sclavi, care nu au nici un Dumnezeu. Dacã totuşi insistã cã sînt creştini, atunci sânt nişte dedublaţi, atei în societate, credincioşi doar în mintea lor. Dar nu conteazã ce ai în minte, ci ceea ce faci în raport cu semenii.

Cum altfel pot fi calificaţi cei care în Parlament iau hotãrîri anticreştine, ca de pildã: legea pentru liberalizarea avortului, libertatea acordată aşa-ziselor minoritãţi sexuale (homosexuali şi lesbiene), acceptarea noilor buletinelor electronice cu semnul 666, a cãrţilor de credit VISA, tolerarea prozelitismului sectar şi a organizaţiilor satanice, a pornografiei în cinematografe, teatre, presã, a spectacolelor indecente (tip concursuri de frumuseţe etc.), a continuãrii educaţiei materialiste atee în şcoli.

Toate dau pe faţă sclavul din om. Liber cu adevãrat este doar cel care are curajul sã mãrturiseascã adevãrul chiar cu preţul de a fi socotit nebun sau chiar cu preţul vieţii. "Veţi cunoaşte adevãrul şi adevãrul vã va face liberi", spune Mântuitorul. Ce creştini sânt aceia care se supun ordinelor masonice şi sionismului internaţional? Nu sânt creştini; ei sânt sclavii slugilor lui Antihrist.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

free counters