Francmasoneria contra religiei, Bisericii şi preoţimii. De ce Francmasoneria nu trebuie acceptată de Biserică ?

luni, 14 septembrie 2009 | |

Capitolul III

III.1Francmasoneria contra religiei, Bisericii şi preoţimii. De ce Francmasoneria nu trebuie acceptată de Biserică ?

„Francmasoneria nu se făleşte că deţine un adevăr Dumnezeesc revelat, ci invită pe adepţii săi să se degajeze de eroare prin propriile lor eforturi pentru a se orienta ei înşişi, cu toată independenţa, către acea lumină a spiritului spre care aspiră inteligenţele” (Oswald Wirth ).

După dărâmarea Templului din Ierusalim care a fost profetizată de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca o pedeapsă divină dată iudeilor pentru crucificarea lui Iisus - iudaismul, prin formidabilul său instrument, masoneria, a mobilizat toate forţele oculte pentru reconstituirea templului lui Solomon, prin descreştinarea omenirii.

Istoricul francez Maurice Muret în lucrarea sa: "L'Esprit Juif", Paris, - defineşte astfel acţiunea masonului anti-creştin: "Francmasonul, de când a făptuit cea mai mare crimă contra Dumnezeirii (omorarea lui Hristos) a rămas duşmanul neîmpăcat al lui Dumnezeu. Din aceasta pricină, el ia proporţiile şi semnificaţia unui simbol al luptei contra Bisericii; descreştinarea lumii fiind scopul suprem al francmasoneriei, ea rezuma toata acţiunea sa contemporana."[1]

"Descreştinarea lumii", la aceasta se reduce, în definitiv, acţiunea francmasonilor contemporani. Din cauza doctrinei, educaţiei şi practicii masonilor, atât în concepţia lor despre viaţă şi lume, cât şi în activitatea lor în societate, ei vor avea o atitudine net anti-creştină, vor arăta un sentiment de ură neamplacabilă faţă de religia crestină şi mai ales vor caricaturiza prin diferite legende viaţa şi activitatea preotului creştin.

Iată ce ne spune francmasonul Lafargue, la congresul internaţional masonic de la Bruxelles: "Război lui Dumnezeu! Ură lui Dumnezeu"! Iar francmasonul De Lanessan, fost ministru şi guvernator al Indochinei, a spus într-o cuvântare la Loja "La Clemente Amitie": "Infamul este Dumnezeu". Trebuie să zdrobim infamul!"[2]

Iudaismului, ca să poată să dărâme creştinismul, i-a trebuit această asociaţie, această parghie - francmasoneria - recrutând diferiţi adepţi din diferite clase sociale ale societăţii creştine ca prin ei să poată da mai uşor lovitura pe care ei o scontează mortală religiei lui Hristos.

Serviciile creştinilor masoni au fost considerabile. Dar pătrunderea lor în tainele masoneriei a constat în aceea că unii masoni recrutaţi dintre creştini, atunci când au parvenit la gradul cel mai mare (gradul 33 – ce semnifică anii crucificării lui Hristos) şi au fost în posesiunea planurilor infernale ale fracmasoneriei de a submina civilizaţia creştină, s-au grăbit să iasă din infama congregaţie, denunţând întregii lumi caracterul şi scopul profund criminal al sectei.

Dupa Paul Rosen, fost Inspector General al masoneriei, care a dat o lovitură aproape mortală mafiei, un alt mare mason, ocultist, membru în consiliul Ordinului Marelui Orient francez, M.I. Doinel, convertit în cele din urmă la creştinism, a făcut destăinuiri preţioase asupra ţelurilor masoneriei: "De câte ori am auzit (e vorba aici de acei creştini "cu numele" care au avut nenorocul să se vândă, prin masonerie lui Satana) francmasoni gemând sub dominaţia masonilor din loji, în atelierele filosofice în toate ţările, în marele Orient, în consilii, la toate punctele triunghiului cum zic ei, pe toată întinderea vastei lumi! Nu-mi aparţine mie dreptul să demasc această tiranie din punct de vedere politic, nici din punct de vedere financiar. Însă în gândirea Satanei, Sinagoga are o parte imensă, preponderentă. El contează pe evrei pentru a guverna masoneria, aşa cum contează pe Masonerie pentru a distruge Biserica lui Hristos... De la Revoluţie (1787) evreii au invadat lojile. Invadarea a fost progresivă. Ea este acum completă. Cabala a fost regină în lojile secrete. Spiritul evreiesc a fost rege în atelierele simbolice. Celor care sunt dotaţi cu inteligenţă le este prescris studiul Cabalei; ignoranţilor, spiritul evreiesc; Kabala dogmatizează şi face din această filozofie o metafizică, metafizica lui Lucifer".[3]

"Spiritul francmason conduce acţiunea şi, atât dogma francmasonă, cât şi spiritul francmason, teoria şi punerea ei în practică, totul este dirijat în contra Bisericii creştine, contra ei şi numai contra ei şi contra şefului Ei invizibil, Iisus Hristos". (Emmanuel Barbier, "Les Infiltrations massonniques dans l'Eglise", pag. 12".[4]

Fondul anticreştin al masoneriei se poate vedea şi din acest canon al rabinului Tharphon, citat de Bernard Lazare în lucrarea sa: "Antisemitisme", pag. 47: "Evangheliile trebuiesc arse pentru că păgânismul este mai puţin

periculos pentru credinţa ebraică decât creştinismul".

Un alt expert în materie, un cunoscător profund al tainelor hrubelor masonice, Jean Bidegain, fost secretar general al masoneriei franceze, în lucrarea sa, "Le Grand Orient de France", Paris 1905 pag. 186, arată că: "Francmasoneria, care incontestabil este de origine iudaică, este pentru israeliţi un instrument puternic de acţiune şi de luptă, de care ei se servesc în mod secret. Evreii - atât de remarcabili prin instinctul lor de dominaţie şi prin ştiinţa lor de a guverna - au creat francmasoneria, ca să înroleze într-ânsa oameni care, neaparţinând neamului lor, se angajează totuşi să-i ajute în faptele lor şi se angrenează să colaboreze cu ei la stabilirea domniei lui Satana, printre oameni".[5][1] Paul Ranc, Francmasoneria în lumina Bibliei, Editura Agape 2000 Făgăraş.

[2] Ibidem, pag. 66.

[3] Ibidem, pag. 69.

[4] Ibidem, pag. 70.

[5] Biserica si masoneria, Realizat la sugestia si sub indrumarea Arhimandritului Ioanichie Balan de la Sihastria. Prefata de Vasile Andru, Fabian Anton, Bucuresti, 2001, Editura Paralela 45.

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu

free counters